Księgowa Nowogardzkiego Domu Kultury, czuwa nad finansami i dobrem braci mniejszych - kocha wszystkie istoty na ziemi.