Instruktor Nowogardzkiego Domu Kultury, swoimi działaniami wspiera festiwal.