Kurator organizacyjny Pleneru Malarskiego „Z innej perspektywy”, animator kultury i sztuki, pedagog, absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Szczecińskim, ukończyła kierunek „wychowanie plastyczne" w Instytucie Pedagogiki w Olsztynie oraz  „Sztuka i kultura” w Wyższej Szkole Sztuki Użytkowej w Szczecinie, wpisana na listę ekspertów MEN, wielokrotnie nagradzana za swoją działalność edukacyjną i artystyczną (Nagroda MEN, Złoty Krzyż Zasługi), organizatorka konkursów, wystaw, warsztatów i plenerów o charakterze lokalnym, jak i międzynarodowym (Prajanii, Joachimsthal, Kamień Pomorski, Nowogard).